Disclaimer

Hoewel aan de inhoud en samenstelling van deze site de grootste zorg en aandacht is besteed, aanvaarden noch de Radboud Universiteit, de Universiteit Utrecht of de in deze site genoemde stichtingen enige aansprakelijkheid voortvloeiende uit het raadplegen en het gebruik van deze internetsite of de daarin opgenomen teksten.

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, fouten kunnen niet altijd worden voorkomen. De geboden informatie kan nooit worden beschouwd als vervanging van een consult bij of behandeling door een arts of andere hulpverlener. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.