Inclusie/exclusie-criteria

Deelname aan ons onderzoek is mogelijk als aan enkele criteria wordt voldaan:

een persoon met gezichtsvelddefecten is geschikt voor deelname, indien

  • er sprake is van gezichtsvelddefecten door een beroerte in de grote hersenen, waarbij de schade ost-thalamisch is. Meer specifiek betreft de schade de optische radiatie en/of de occipitale cortex;
  • de deelnemer zich bij aanvang van training in de chronische fase van de beroerte bevindt. In onze studies hanteren we een criterium van minimaal 10 maanden;
  • er is sprake van een maculaire uitsparing van minimaal 3°;
  • men in staat is dagelijks een uur (of 2x een half uur) de training uit te voeren op onze trainingsbox. Dit is te vergelijken met achter de computer zitten, maar dan met het hoofd steunend op een kin/hoofdsteun;
  • men in staat is tot eenvoudig computergebruik (muis en toetsenbord).

een persoon met gezichtsvelddefecten is niet geschikt voor deelname, indien

  • er sprake is van visueel neglect;
  • men ouder is dan 75 jaar of jonger dan 18 jaar bij de start van de training;
  • men niet in staat is de visuele blikrichting te fixeren tijdens stimulus presentatie, en dit ook niet te corrigeren is (dit kan ook pas tijdens de intake blijken).

Het is mogelijk dat er tijdens het intakegesprek zaken naar voren komen waardoor we deelname afraden; het kan ook voorkomen dat iemand zelf besluit toch niet deel te nemen na uiteenzetting van de onderzoeksvereisten.