Wie zijn wij?

De website “Hemianopsie.nl” is een initiatief van onderzoekers, die reeds in 1995 zijn gestart met wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden van herstel van gezichtsveld stoornissen zoals hemianopsie door middel van visuele training.

In onze onderzoeken beperken we ons tot mensen met gezichtsvelddefecten als gevolg van een beroerte in posterieure delen van de grote hersenen. In het begin werd het onderzoek uitgevoerd met medewerking van enkele deelnemers, maar gaandeweg zijn steeds meer onderzoek deelnemers getraind en sinds 2005 zijn er fulltime studies gaande.

(De medische term voor een beroerte is cerebrovasculair accident (CVA). Cerebrovasculaire accidenten kunnen ofwel het gevolg zijn van a) een afsluiting van een slagader in de hersenen, meestal als gevolg van een bloedstolsel (niet-bloedig of ischemisch CVA: herseninfarct, hersentrombose) of van b) een lek in een slagader in de hersenen (bloedig of hemorragisch CVA: hersenbloeding).)

De studies vonden tussen 2005 en 2010 plaats aan de Universiteit Utrecht; sinds 2010 wordt het onderzoek uitgevoerd bij het UMC St. Radboud in Nijmegen, i.s.m. de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het UMC Utrecht.

Deze website is opgezet als onderdeel van het hemianopsie-onderzoek. Geïnteresseerden kunnen op deze website uitleg vinden over hemianopsie (oorzaken van hemianopsie, uitingsvormen van hemianopsie) en wat op dit moment de behandelingsmogelijkheden zijn. Daarnaast worden kort de studies beschreven die tot nog toe zijn afgerond.

Tevens vindt men op deze site adressen en links, waar men meer informatie kan vinden over hersenen en hersenbeschadigingen. Tenslotte is het mogelijk om, indien gewenst, contact op te nemen met de hoofdonderzoeker of om u zelf direct op te geven voor deelname aan de lopende studie.

Bekijk hier de folder over hemianopsie: