HemianopsieStichting

Op 7 juni 2013 is de HemianopsieStichting opgericht. De stichting is opgericht door de onderzoekers die zich met de studies bezig houden waarover u op deze website kunt lezen.

De HemianopsieStichting maakt het mogelijk om een training te volgen tegen kostprijs, zonder deel te nemen aan een van onze studies.

De stichting is opgericht, omdat we in de afgelopen jaren steeds meer aanmelders hebben moeten afwijzen voor deelname aan onze studies. De oorzaak van het toenemende aantal afwijzingen van aanmelders zijn aangescherpte criteria voor deelname (zoals toestemming om in een MRI-scanner te mogen worden onderzocht).

We hebben daarom besloten om via de HemianopsieStichting training aan te bieden die niet als onderdeel van een studie kan worden uitgevoerd. Inmiddels is gebleken dat er ook personen direct kiezen voor een training bij de Stichting en daarmee bewust van deelname aan een studie afzien.
Voor tarieven en leveringsvoorwaarden van de training verwijzen we u graag naar de website van de HemianopsieStichting.

We zullen niet iedereen zomaar een training aanbieden; er moeten aanwijzingen zijn voor verbeter-capaciteit. Dit zal tijdens het intake-gesprek verder worden besproken met de aanmelder.

Trainen via de stichting betekent:

  1. Dat potentieel geschikte kandidaten de training kunnen volgen zonder te hoeven voldoen aan onze onderzoekscriteria. Er zijn daardoor geen extra meetdagen vereist, zoals in het onderzoek het geval is.
  2. Dat u minimaal 6 maanden de beschikking heeft over het trainingsmateriaal.
  3. Dat de mogelijkheid bestaat om de training te verlengen, indien daar aanleiding voor is.
  4. Dat de training is gebaseerd op resultaten uit onze studies en dat de meest recente resultaten worden gebruikt om de training te ‘upgraden’.

Voor tarieven en leveringsvoorwaarden verwijzen we u graag naar de website van de HemianopsieStichting.