NIEUW ONDERZOEK VAN START!

Er is een nieuwe studie gestart bij het Radboud UMC te Nijmegen! De HemianopsieStichting is daarbij als uitvoerend centrum toegewezen aan de studie. Dat betekent dat de trainingen die nodig zijn voor de studie door de stichting worden verzorgd.
Voor deze nieuw te starten studie zoeken we hemianopsie-patiënten,

  • Bij wie de hemianopsie een gevolg is van beroerte (hersenbloeding of herseninfarct).
  • met bij voorkeur een zogenaamde geïsoleerde hemianopsie (geen of minimale bijkomende stoornissen; post-thalamische schade in occipitale, occipitaal-temporale, occipitaal-parietale cortex of optische radiatie).
  • in de chronische fase: deelnemers kunnen pas aan de studie deelnemen zodra de beroerte minimaal 1 jaar oud is.
  • die kunnen voldoen aan de eis van minimaal 1 uur computertraining per dag, 5 dagen per week, 2 x 8 weken lang. Het uur mag worden opgedeeld in 2 of 3 sessies.
  • die bereid zijn om in totaal 5 maal te reizen: 1 maal voor screening naar het bezoekadres van de HemianopsieStichting in Amersfoort. Daarna 4 maal naar Nijmegen: 2 maal voorafgaand aan training, 1 maal halverwege en 1 maal na afloop van de training. Tijdens het tweede bezoek wordt een MRI-scan afgenomen. Dit duurt in totaal 25 minuten.

De voor de studie benodigde gezichtsveldmetingen zijn inmiddels volledig geautomatiseerd en we zullen voor de studie niet meer gebruik maken van de iBox, maar van een VR-bril met ingebouwde IR-camera voor oogfixatie-controle. Dit zal het gebruiksgemak sterk verbeteren: men kan immers zelf de favoriete houding en plek uitkiezen om de training uit te voeren.

Bovenstaande voorwaarden betekenen dat

  • patiënten die onlangs een beroerte hebben gehad moeten wachten tot de beroerte 1 jaar oud is voordat men de training kan volgen. Als er snel verbetering is gewenst, dan blijft de bestaande en beproefde methode met de iBox beschikbaar.
  • de training kosteloos kan worden gevolgd. Na afloop wordt bekeken of een gedeeltelijke vergoeding van uw reiskosten mogelijk is.


Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan deze studie, eventueel met wachttijd, dan kunt u dat kenbaar maken via het Aanmeldformulier op deze website. U zult dan worden uitgenodigd voor een screening bij de HemianopsieStichting in Amersfoort. Mocht u geschikt zijn voor deelname en wilt u nog steeds deelnemen dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en zult u een uitnodiging ontvangen zodra u kunt starten met uw deelname aan de studie.